Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/626, annettu 7 päivänä toukokuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Pohjois-Makedonian tasavaltaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin tai kuljettaminen sen kautta on sallittua Newcastlen taudin yhteydessä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)