Kirjallinen kysymys E-000484/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) neuvostolle. Yhtenäismarkkinat, kilpailu ja rahapoliittinen vakaus