Kirjallinen kysymys E-005520/11 Rebecca Harms (Verts/ALE) komissiolle. Saksan lakiesitys kierrätyksen hallintaa ja jätehuoltoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi