Zadeva T-462/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. aprila 2018 – Asia Leader International (Cambodia)/Komisija (Damping — Uvoz koles, poslanih iz Kambodže, Pakistana in Filipinov — Razširitev dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na ta uvoz — Uredba (EU) 2015/776 — Izogibanje — Pretovarjanje — Člen 13(1) in (2) ter člen 18(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (postala člen 13(1) in (2) ter člen 18(3) Uredbe (EU) 2016/1036))