Kohtuasi T-462/15: Üldkohtu 19. aprilli 2018. aasta otsus – Asia Leader International (Cambodia) versus komisjon (Dumping — Kambodžast, Pakistanist ja Filipiinidelt lähetatud jalgrataste import — Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud lõpliku dumpinguvastase tollimaksu laiendamine selle impordi suhtes — Määrus (EL) 2015/776 — Kõrvalehoidmine — Ümberlaadimine — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõiked 1 ja 2 ning artikli 18 lõige 3 (nüüd määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõiked 1 ja 2 ning artikli 18 lõige 3))