Kirjallinen kysymys E-010421/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Maahanmuuttopolitiikka uhkaa pakolaisten ihmisoikeuksia ja perusvapauksia