Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 3 päivänä maaliskuuta 2011.