Komission asetus (EU) N:o 317/2013, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2013 , asetusten (EY) N:o 1983/2003, (EY) N:o 1738/2005, (EY) N:o 698/2006, (EY) N:o 377/2008 ja (EU) N:o 823/2010 liitteiden muuttamisesta kansainvälisen koulutusluokituksen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti