Lieta C-8/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. janvārī iesniedza Juzgado de Primera Instancia (Spānija) – Unnim Banc, S.A. / Diego Fernández Gabarro u.c.