Sag C-8/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia (Spanien) den 10. januar 2014 — Unnim Banc, S.A. mod Diego Fernández Gabarro m.fl.