Vec T-621/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. júla 2019 – Taminco a Arysta LifeScience Great Britain/EFSA