Προκήρυξη κενής θέσης ECA/2020/8 — Διευθυντής/Διευθύντρια — μία θέση (ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14) — Γενική Γραμματεία — Διεύθυνση μετάφρασης, γλωσσικών υπηρεσιών και δημοσίευσης (SG3)