Kirjallinen kysymys E-9119/10 Daciana Octavia Sârbu (S&D) komissiolle. Kaivannaisteollisuuden myrkylliset jätteet