Teatis andmesubjektile, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu määruses (EL) 2017/1509 (mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/1568) sätestatud piiravaid meetmeid