Asia C-508/11 P: Valitus, jonka ENI SpA on tehnyt 3.10.2011 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-39/07, ENI v. komissio, 13.7.2011 antamasta tuomiosta