Asia F-46/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.7.2011 — V v. parlamentti (Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Palvelukseen ottamisesta koskevat edellytykset — Fyysinen soveltuvuus — Työhöntulotarkastus — Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä — Potilastietojen salassapito — Potilastietojen siirtäminen toimielinten välillä — Oikeus nauttia yksityisyyden suojaa)