Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 17/12/2010) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6074 - CEZ / EPH / MIBRAG GROUP) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)