Kirjallinen kysymys E-009350/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komissiolle. Jätteeksi päätyvät elintarvikkeet, elintarvikkeiden vanhentuminen ja nälkä