Asia T-565/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2016 – Excalibur City v. EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin MERLIN’S KINDERWELT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki KINDER — Suhteellinen hylkäysperuste — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)