Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. lokakuuta 2016 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE))