2012/730/EU: Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä marraskuuta 2012 , juuttia käsittelevässä kansainvälisessä tutkimusryhmässä Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta uuden toimeksiannon neuvottelemiseen vuoden 2014 jälkeiseksi ajaksi