Mål T-118/07: Tribunalens dom av den 18 februari 2011 — P.P.TV mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsordmärket PPT — Det äldre nationella figurmärket PPTV — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))