Zadeva T-118/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. februarja 2011 – P.P.TV proti UUNT – Rentrak (PPT) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti PPT — Prejšnja nacionalna figurativna znamka PPTV — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (Postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))