Zaak T-118/07: Arrest van het Gerecht van 18 februari 2011 — P.P.TV/BHIM — Rentrak (PPT) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PPT — Ouder nationaal beeldmerk PPTV — Relatieve weigeringsgrond — Geen gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)” )