Lieta T-118/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. februāra spriedums — P.P.TV /ITSB — Rentrak ( “PPT” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PPT” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “PPTV” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)