T-118/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. február 18-i ítélete — P.P.TV kontra OHIM — Rentrak (PPT) ( „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PPT közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi PPTV nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg: a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)” )