Asia T-118/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2011 — P.P.TV v. SMHV — Rentrak (PPT) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PPT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki PPTV — Suhteellinen hylkäämisperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))