Sag T-118/07: Rettens dom af 18. februar 2011 — P.P.TV mod KHIM — Rentrak (PPT) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket PPT — det ældre EF-figurmærke PPTV — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))