Asia T-408/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.2.2010 — Crunch Fitness International v. SMHV — ILG (CRUNCH) (Yhteisön tavaramerkki — Menettäminen — Menettämisvaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)