Asia T-407/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.1.2012 . — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Neubrandenburgissa sijaitsevien julkisten asuntojen yksityistämisen yhteydessä tehdyt asuntojen myyntisopimukset — Kantelu — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen — Laiminlyöntikanne)