Asia T-208/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2011 — Cree v. SMHV (TRUEWHITE) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin TRUEWHITE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Kuvaileva tavaramerkki)