2012 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 796/2012, kuriuo, remiantis priemonių galiojimo termino peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės svertiniams arkiniams mechanizmams