Kirjallinen kysymys E-008010/11 Keith Taylor (Verts/ALE) komissiolle. VP/HR – Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Kolumbian alkuperäisyhteisöjen oikeus vapaaehtoiseen ja tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen