MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN Andra rapporten om framstegen med att minska nödlidande lån i Europa$