SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU IN EVROPSKI CENTRALNI BANKI Drugo poročilo o napredku pri zmanjšanju obsega slabih posojil v Evropi$