KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Antroji pažangos ataskaita dėl neveiksnių paskolų mažinimo Europoje$