2012/84/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012 , muuntogeenistä soijaa 356043 (DP-356Ø43-5) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2012) 702) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti