Komission asetus (EU) 2021/418, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY muuttamisesta ravintolisien valmistuksessa käytettävien nikotiiniamidiribosidikloridin ja magnesiumsitraattimalaatin osalta sekä kuparin mittayksiköiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)