Υπόθεση T-332/19: Προσφυγή της 3ης Ιουνίου 2019 — Pierre Balmain κατά EUIPO (Απεικόνιση κεφαλής λιονταριού που περιβάλλεται από δακτυλίους που σχηματίζουν αλυσίδα)