Věc T-332/19: Žaloba podaná dne 3. června 2019 — Pierre Balmain v. EUIPO (Vyobrazení hlavy lva obklopené kroužky tvořícími řetěz)