Komission lausunto, annettu 11 päivänä helmikuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY 7 artiklan soveltamisesta Alankomaiden viranomaisten määräämään Intratuin-merkkistä, tyyppiä 07426 olevaa sähkökäyttöistä ruohonleikkuria koskevaan kieltotoimenpiteeseen MD-2009-156 ETA:n kannalta merkityksellinen teksti