Ehdotus neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen rahoitusavun myöntämisestä Montenegrolle (KOM(2000) 288 - C5-0222/2000 - 2000/0114(CNS))