Förslag till RÅDETS BESLUT om tilldelning av medel som frigjorts från projekt inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden i syfte att komplettera den fredsbevarande resursen för Afrika