Kirjallinen kysymys E-011135/11 Andreas Mölzer (NI) komissiolle. Suunnitellun Tyynenmeren kumppanuussopimuksen (TPP) vaikutukset