Kirjallinen kysymys E-008463/11 Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE) ja Marie‑Christine Vergiat (GUE/NGL) komissiolle. Maahanmuutosta, kotouttamisesta ja kansalaisuudesta 16 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Ranskan lain nro 2011–672 yhdenmukaisuus yhteisön lainsäädännön kanssa