ETA:n sekakomitean päätös N:o 22/2011, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2011 , ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta