Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 261, 30 sierpnia 2014