Rajatylittävä kriisinhallinta pankkialalla Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2010 ja komissiolle annettavat suositukset rajatylittävästä kriisinhallinnasta pankkialalla (2010/2006(INI))#PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE