Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut mallit henkilökorteista, joita jäsenvaltioiden ulkoasiainministeriöt myöntävät diplomaatti- ja konsuliedustustojen akkreditoiduille jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen – EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUVL:ssä C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUVL:ssä C 239, 6.10.2009, s. 7 ja EUVL:ssä C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUVL:ssä C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUVL:ssä C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUVL:ssä C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUVL:ssä C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUVL:ssä C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUVL:ssä C 214, 20.7.2012, s. 4 julkaistujen mallien päivitys