Euroopa Parlamendi 19. novembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ITER-projekti täiendava teadusprogrammi vastuvõtmise kohta (2014–2018) (COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))